Studiebesök

ESS

ESS står för European Spallation Source och är en ny stor forskningsanläggning som fortfarande är under uppbyggnad. Det är en materialforskningsanläggning med världens mest kraftfulla neutronkälla. På ESS kommer man att kunna studera olika sorters material, vilket kan vara till stor användning inom life science. Bland annat kan man studera proteiners uppbyggnad och struktur på atom och molekylnivå. Tillsammans med grann-anläggningen MAX IV är denna del av Lund ett nav för den framtida europeiska forskningen.

Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett vetenskaps- och kunskapsbaserat företag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för tumörriktad immunterapi. Företaget har sina lokaler på Medicon Village i Lund och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier. I forskningsfasen tar Alligator fram nya mono- och ispecifika antikroppar med sina teknologiplattformar ALLIGATOR-GOLD® och FIND®. Utvärdering sker med avseende på funktion, affinitet och stabilitet, varpå en läkemedelskandidat väljs för fortsatt utveckling. I de prekliniska studierna utvärderas läkemedelskandidatens säkerhet och effekt samt dess kliniska potential. Dessa studier sker både internt och tillsammans med externa samarbetspartners. Slutligen utvärderas läkemedelskandidatens säkerhet och effekt i kliniska studier.

Bioextrax

Bioextrax has developed a biobased platform technology to selectively hydrolyze a number of protein rich materials. It is a green technology that can contribute to a circular economy and a more sustainable society. The research that the Bioextrax business concept is built upon was carried out at the Department of Biotechnology at Lund University. During this period, a cell-lysing bacteria was identified which, when brought in contact with the PHA producing microbial cells without the presence of any other reagents or solvents, could very quickly and completely lyse the cells, leaving only very pure original PHA granules and an amino-acid/protein co-product. It was very quickly concluded that this lysing bacteria had the potential to not only lyse PHA producing microbial cells, but could also be used with oils, chemicals and nutritional supplements.

Camurus

Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag.

VA SYD Källby reningsverk

ICU (Ideal Carbon Utilisation) är ett projekt där Elin Ossiansson, processingenjör och doktorand på VA SYD och Sweden Water Research, tittar på möjligheter att använda inkommande kol till avloppsreningsverken för att minska energianvändning och utnyttja kolet som resurs. På VA SYDs avloppsreningsverk Källby utanför Lund är ICU-projektets pilotanläggning uppsatt. Där studeras filtrering av inkommande vatten kombinerat med produktion av kolkälla i en sidoströmhydrolys. Denna process-kombination har inte testats tidigare, och har potentialen att utgöra grunden för en effektivare rening av avloppsvatten. På studiebesöket får du träffa Elin och se pilotanläggningen.Läs mer om projektet här

Kemicentrum

Kemicentrums egna professorer visar upp sin forskning.