Föreläsningar

 

Här presenteras forskarna som bjudits in till att hålla föreläsningar under BTD

Jonas Berquist, professor i analytisk kemi / neurokemi vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi

 

Professor Bergquist’s group is continuously developing general analytical tools for screening and discovery of biomarkers of pathological states. Technologies include identifying relevant clinical applications, advanced sampling and sample pretreatment, multidimensional liquid based separation, high resolution mass spectrometry (HR MS), and multivariate data analysis. Professor Bergquist among other things focus to explore the neuroimmunology and endocrinology involvement in human disease by using proteomics and metabolomics with a special interest in cerebrospinal fluid studies.

 

Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum, Fredag 09.15-10.00

Johan Elf, professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär systembiologi

 

I will discuss how we use quantitative physical models to describe intracellular biological processes and then build the optical measurement tool to test predictions from the models in living cells. I will also describe how solving fundamental biological questions has resulted in technology that can be applied to diagnose antibiotic resistant bacteria.

 

Siegbahnssalen, Ångströmslaboratoriet, Lördag 09.00-09.45

Erik Pelve, forskare vid Institutionen för cell- och

molekylärbiologi, Molekylär evolution

 

“Den mörka mikrobiella materien” är ett vanligt begrepp för den stora majoriteten av mikroorganismer vi inte kan studera i labb med traditionella metoder. Men DNA ger oss möjligheten att detektera dem, beskriva dem och placera dem på sin rätta plats i livets träd. En av de mer spektakulära upptäckterna de metoderna har givit upphov till är Asgård-arkéerna, en ny grupp mikroorganismer som hittades på havsbotten utanför Island och som är de närmast kända släktingarna till Eukaryoterna - gruppen vi själva tillhör. Varför ökade den biologiska komplexiteten så markant ungefär två miljarder år

sedan då Eukaryoterna upptäcktes, och vad betyder det för våra modeller för hur livet kan utvecklas på andra platser i universum?

 

Jag kommer att berätta om hur tekniken utvecklas, metoderna vi använder för att dra nytta av den, frågorna som plötsligt kan besvaras och de minst lika gäckande följdfrågorna de ger upphov till.

 

 

Siegbahnssalen, Ångströmslaboratoriet, Lördag 10.00-10.45

Oommen Varghese, universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Polymerkemi

 

Bone is unique organ that has the inherent capability to heal by itself, however if the injury is too large such healing is compromised. My research focuses on understanding the mechanism of the healing process and explores how it can be

artificially induced to heal large bone defects. In this talk I will present some of our recent findings to engineer bone tissue by designing injectable 3D scaffold as a carrier for bone morphogenetic protein-2 (BMP-2). Such scaffolds stimulate the

recruit of the endogenous stem cells at the defect site and differentiate them to form mature bone tissue within four to six weeks in animal models.

 

 

Siegbahnssalen, Ångströmslaboratoriet, Lördag 11.00-11.45

Pia Lindberg, universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik; Mikrobiell Kemi

 

Fotosyntetiska mikroorganismer har, liksom växter, en naturlig förmåga att via fotosyntesen omvandla solenergi och koldioxid till olika energirika molekyler. I det forskningsprojekt som jag ska berätta om är målet att få fotosyntetiska mikroorganismer, cyanobakterier, att producera för oss användbara kemiska ämnen direkt från solenergi, vatten, och koldioxid som tas upp från luften. Dessa ämnen blir förnybara och vi kan minska vår användning av olje-baserade kemikalier. Cyanobakterierna kan bli framtidens pyttesmå gröna kemister!

 

Siegbahnssalen, Ångströmslaboratoriet, Lördag 13.15-14.00