Bioteknikstudenterna

 

 

Vad är BTS?

 

BTS är en rikstäckande organisation som bildades i Uppsala 2001 under namnet Bioteknikutbildningar i Sverige (BUS), men sedan 2013 är namnet på organisationen ändrat till Bioteknikstudenterna (BTS).

BTS bildades för att stärka samarbetet mellan de olika bioteknikutbildningarna samt representera och marknadsföra de svenska bioteknikutbildningarna bland annat genom evenemanget Bioteknikdagarna (BTD) som hålls varje höst på ett av lärosätena.

BTS medlemmar är de som studerar till civilingenjör inom bioteknik på de olika sex lärosätena runt om i landet, från Umeå i norr till Lund i söder.

 

 

Chalmers Tekniska Högskola

 

Civilingenjör bioteknik

 

Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med fysik

Kungliga Tekniska Högskolan

 

Civilingenjör Bioteknik

 

Kemisektionen

Lund Tekniska Högskola

 

Civilingenjör Bioteknik

 

Kemi- och Biotekniksektionen

Linköping Tekniska Högskola

 

Civilingenjör i kemisk biologi Civilingenjör i teknisk biologi

 

Sektionen för Teknisk Biologi

Umeå Universitet

 

Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik

 

Sigmasektionen

Uppsala Universitet

 

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

 

X-sektionen